sist oppdatert april 17, 2024

Bruksvilkår Eie

Sirqel abonnementsprogram ble opprettet i samarbeid med Sirqel og Fairown, og gjør det mulig for kunder å kjøpe brukte forbrukerelektronikkprodukter fra Sirqel ved bruk av et månedlig abonnement. Etter en fast periode har kundene mulighet til å fornye sine gamle produkter mot nye.

Disse vilkår og betingelser (heretter V&B) definerer regler for bruk av Sirqel Abonnementsprogram - nettsted administrert av Sirqel og Fairown. Ved å bruke Sirqel tjenester og Fairown plattform godtar du følgende vilkår:

1. Hvem er vi?

Sirqel AS med registrert adresse på Lesterudkroken 21, 1350 Lommedalen, Norge; organisasjonsnummer 827-027-502, e-postadresse: hello@sirqel.no, heretter «Sirqel» eller («vi», «oss», «vår») er et selskap som driver nettbutikk, og er ansvarlig for kjøp og retur av produkter som dekkes av abonnementsprogrammet.

Fairown Finance AB er et aksjeselskap stiftet i henhold til svensk lov, organisasjonsnummer 559216-1714, registrert adresse på c/o Amesto AccountHouse AB, Rosenlundsgatan 54, 118 63 Stockholm, Sverige, (heretter «Fairown» eller «vi», «oss», «vår»), som tilbyr abonnementsplattform og relaterte tjenester. Fairown gjør det mulig for forhandlere å selge produkter, og forbrukere å kjøpe disse produkter gjennom et abonnementsprogram.

2. Hvordan kontakte oss?

For spørsmål knyttet til salg (bl.a. garanti), utkjøp, fornyelse og retur, vennligst kontakt oss på hello@sirqel.no.

For spørsmål angående plattformen, kan du kontakte Fairown per e-post: support@fairown.com. Vår kontaktinformasjon finnes også på vår hjemmeside www.fairown.com.

3. Definisjoner:

a) Fairown plattform – en teknologisk løsning som tilbys av Fairown, som gjør det mulig for forhandlere å tilby deres produkter til kunder gjennom et abonnementsprogram.

b) Fairown nettsted – betyr vårt nettsted, inkludert, men ikke begrenset til, www.fairown.com, hvor vi leverer tjenester til deg.

c) Tjenester – alle tjenester, innhold, funksjoner, teknologier eller funksjonaliteter som tilbys av Fairown.

d) Kunde – en fysisk person som godtar disse vilkår, og bruker Sirqel-produkter og Fairown-tjenester.

e) Selger – en enhet som inngår en salgsavtale med kunden, og selger pakke valgt av kunden. Selgeren i disse vilkår er Sirqel.

f) Pakke – produkt(er) og abonnementsprogram.

g) Produkt(er) – produkt(er) som dekkes av abonnementsprogrammet, og tilbys av selgeren.

h) Returprodukt(er) – produkt(er) som kan kjøpes ut i løpet av fornyelsesperioden. i) Bank – banken som gir avdragslån for å finansiere kjøp av pakken. Banken i disse vilkår og betingelser er Resurs Bank AS.

j) Fornyelse – kundens rett til å returnere produktet dekket av returrett i fornyelsesperioden, og velge et nytt produkt i sammenheng med abonnementsprogrammet.

k) Fornyelsesperiode – en periode når kunden kan returnere eller fornye pakken(e) som er kjøpt under abonnementsprogrammet. Fornyelsesperioden starter den 24. måneden etter kjøp av produkter under abonnementsprogrammet og varer til utgangen av perioden fro avdragslån.

l) Abonnementsprogram – en kombinasjon av en avtale om avdragslån inngått mellom kunde og bank for at kunden skal kunne kjøpe produkt fra selgeren, og RVL forpliktelse (definert nedenfor) om å kjøpe ut et produkt, som er dekket av returrett etter fornyelsesperiode.

m) Abonnementsprogramkostnader – avgift for abonnementstjenester levert av Fairown.

n) Utkjøp – en transaksjon der RVL forplikter seg til å kjøpe fra kunden produktet som dekkes av returretten i fornyelsesperioden for et beløp som tilsvarer siste gjenstående avdrag for å frigjøre kunden fra forpliktelsen til å betale disse, underlagt pkt. 11.

o) Leverandør av restverdi (RVL) – enhet som oppfyller utkjøpsforpliktelsen. RVL er Sirqel (selger) eller en enhet utpekt av selgeren.

p) Selskap som utfører forpliktelsen til å betale prisen – selskap som utfører forpliktelsen til å betale gjenstående avdrag. Denne enheten i disse vilkår og betingelser er Sirqel.

q) Retur av produktet - Kunden som bestemmer seg for å utøve retten til utkjøp i fornyelsesperioden, returnerer produktet til selgeren iht. pkt. 10.

r) Kundedata - filer og andre data, og digital informasjon behandlet på plattformen, og som en del av Fairown tjenester eller på annen måte lagt inn i plattformens system av kunden. Detaljert informasjon om data, som vi samler inn og behandler, finner du i våre retningslinjer for personvern.

s) Salgsavtale - en avtale mellom selger og kunde, som regulerer salget av produktet.

t) Avdrag - avdrag som gjenstår til å bli betalt til banken fra øyeblikket når kunden bruker fornyelsesalternativet. Avdrag omfatter ikke forpliktelser og heller ikke ubetalte avdrag som ikke er betalt før fornyelsesdato, inkl. renter og tilleggsavgifter.

u) Ny markedsverdi – ny verdivurdering av produktet i forbindelse med overtredelse av pkt. 12.

4. Juridisk rammeverk

Det juridiske forholdet mellom Fairown og kunden er basert på:

 1. Vilkår og betingelser
 2. Retningslinjer for personvern – angir hvordan vi behandler personopplysninger som vi samler inn om deg, eller som du gir oss. Ved å bruke vår plattform og våre tjenester, gir du samtykke til slik behandling, og bekrefter at all informasjon du oppgir er korrekt.

5. Hvordan fungerer abonnementsprogrammet?

Pakken er tilgjengelig for kunden i selgerens nettbutikk. Når man bestemmer seg for å kjøpe et produkt som en del av en pakke:

● Kunden kjøper produktet(er) ved bruk av avtale om avdragslån med banken. Prisen på pakken tilbakebetales til banken i like månedlige avdrag.

● Kredittperioden er fast, og kan ikke endres av kunden.

● Selgeren forplikter seg under disse vilkår til å kjøpe de returnerte produktene fra kunden i fornyelsesperioden. I løpet av fornyelsesperioden mottar kunden en epost med informasjon om fornyelsesrett.

a) La oss anta at kunden bestemmer seg for å bruke denne tjenesten. I dette tilfelle returnerer kunden det brukte produktet, og selgeren betaler i stedet for kunden til banken de siste avdragene for hele pakken i samsvar med avtalen om avdragslån. Dette betyr at i tilfelle fornyelse tilbakebetales alle produktpakker av selgeren på vegne av kunden, og kunden betaler ikke lenger avdrag.

b) Hvis kunden trekker seg fra fornyelsesalternativet, og ønsker å beholde eksisterende produkt(er), som er dekket av returrett, fortsetter kunden til å betale månedlige avdrag til banken.

● Hvis lånet avsluttes før fornyelsesperioden starter, mister kunden retten til fornyelse og utkjøp av produktet.

● Låneperioden og det totale lånebeløpet kommer frem av avtalen om avdragslån som er inngått med banken.

6. Handling i selgerens nettbutikk

For å kjøpe produktet/produktene i pakken, må kunden sende en søknad om avdragslån til banken gjennom Fairown plattformen (online eller i butikk) for kjøp av produktet ved bruk av abonnementsprogram. Etter at banken har godkjent kundens søknad mottar kunden et tilbud, og signerer digitalt en avtale om avdragslån med banken. Kunden mottar produkt/produkter fra selgeren med valgt leveringsmetode (netthandel), samt e-post med informasjon om å melde seg på abonnementsprogrammet.

7. Tekniske krav for netthandel

Nettlesere:

 • Google Chrome (siste stabil versjon) ● Firefox (siste stabil versjon)
 • Microsoft Edge (siste stabil versjon, kun basert på Chromium)
 • Safari (siste stabil versjon)

Mobile nettlesere:

 • Android 5 og nyere (med Chrome)
 • iOS 10 og nyere (med Chrome og Safari)

Nettleserkonfigurasjon:

 • JavaScript er aktivert.
 • Informasjonskapsler er aktivert.
 • TLS 1.2 og TLS 1.3 støttes.

8. Betalinger

Kundens kjøp av pakken finansieres med avdragslån i henhold til en avtale om avdragslån inngått mellom kunde og bank. Kunden tilbakebetaler prisen på pakken til banken i like månedlige avdrag på datoene og beløpene som er angitt i avtalen om avdragslån. Kunden mottar avtaledokument om avdragslån elektronisk fra banken til e-postadressen oppgitt av kunden.

9. Eierskap av produkt(er)

Kunden anskaffer produkter i sammenheng med abonnementsprogrammet og blir eier av produktet/produktene. I løpet av fornyelsesperioden har kunden rett til å bruke utkjøp. For å kunne bruke utkjøp bekrefter kunden utkjøpet ved å svare på mottatt epost om aktivering av tjenesten, og sender det brukte produktet for retur. Eiendomsretten til produktet som omfattes av returrett overføres til selger/mottaker på grunnlag av salgsavtale ved godkjenning av utkjøpet i henhold til pkt.12.

10. Ansvar

Selgeren er ansvarlig for salg, utkjøp og retur av produktet som dekkes av abonnementsprogramtjenesten. Fairown er ansvarlig for plattformens funksjon innen salgsmegling og inngåelse av avtale om avdragslån.

11. Produktretur for fornyelse

I den 24. måneden av abonnementsprogrammet mottar kunden et varsel Sirqel per epost med muligheter for fornyelse av pakken og et tilbud på nye produkter i abonnementsprogrammet. Vær oppmerksom på at retur på nett kanskje ikke er tilgjengelig for alle produktkategorier. Kunden kan finne ut hvilke alternativer er tilgjengelige i e-posten med instruksjoner, som sendes til kunden.

12. Tekniske vilkår for utkjøp

Ved bruk av fornyelsesrett er kunden forpliktet til å returnere produktet dekket av returrett i god teknisk stand, noe som betyr (du finner riktig produktkategori nedenfor):

12.1. Generelle krav Disse kravene gjelder for alle returnerte produkter:

 • Enheten må ikke være tapt eller rapportert stjålet.
 • Alle reparasjoner av enheter må utføres på et autorisert verksted angitt av produsenten, og alt utskiftet tilbehør må være opprinnelig og i originalemballasje. Ved utskifting av produktet som en del av en servicereparasjon, er kunden forpliktet til å informere umiddelbart om endring av serienummer og reparasjonshistorikk til e-postadressen support@fairown.com. Erstattet enhet må ikke avvike fra det opprinnelige når det gjelder modell.
 • Enheten må være klar for retur i samsvar med instruksjoner, og emballert i riktig emballasje for å unngå skader under transport, det anbefales å bruke originalemballasje.
 • Ved innlevering av produktet for retur og positiv verifisering, eller hvis produktet som skal returneres ikke oppfyller kravene fullt ut, og kunden har godkjent produktets nye markedsverdi, overføres eierskapet til selgeren og dette kan ikke trekkes tilbake.

12.2. Kategorispesifikke krav

12.2.1. Elsykkel skal ikke ha kraftige riper eller vesentlige skader på ramme - mindre riper som følge av normal bruk blir godkjent.

12.2.2. Elsykkel skal ha gjennomgått service av Sirqel minst 2 ganger pr. år.

12.2.3. Test av motor, batteri og display.

12.2.4. Kontroll av ramme, slitasjedeler og dempere.

13. Inspeksjon og vurdering

Følgende scenarier kan oppstå:

13.1. Resultatet av enhetens RVL inspeksjon kan være positivt eller negativt.

13.1.1. Positivt resultat av inspeksjonen – enheten oppfyller alle krav. Etter inspeksjon og verifisering sender Sirqel kunden en e-post som bekrefter fornyelsen, dvs. informasjon om kjøp av et nytt produkt, og tilbakebetaling av de siste avdragene i henhold til avtale om avdragslån, som er inngått mellom kunde og bank.

13.1.2. Negativt resultat av inspeksjonen – enheten oppfyller ikke de etablerte kravene (se krav i pkt. 11). Dette kan for eksempel skje dersom en feil enhet har blitt returnert, det har skjedd tyveri eller overdreven slitasje, ødelagt skjerm, skadet ladeport osv. I tilfelle et negativt resultat av inspeksjonen av produktet, informerer Sirqel kunden om dette per e-post, og om årsakene til at de nekter å fornye.

13.2. Avhengig av årsakene til å nekte fornyelse:

13.2.1. Kunden kan hente produktet på angitt adresse/butikk, og betale månedlige avdrag til utløp av leieperiode; eller

13.2.2. hvis verdien av returproduktet er mindre enn den avtalte sluttverdien, fordi produktet ikke har normal slitasje, enheten er litt ødelagt, noen deler mangler eller kunden ikke har fulgt returinstruksjonene – i dette tilfelle har Sirqel rett til å revurdere verdien av produktet og fastslå en ny markedsverdi. Dersom kunden godkjenner den nye verdivurderingen, foretar Sirqel en avdragsbetaling til banken basert på den nye markedsverdien. Et slikt scenario kan medføre at kunden blir forpliktet til å tilbakebetale avdrag til banken. Kunden har også mulighet til å beholde produktet og betale månedlige avdrag til utløp av låneperioden.

13.3. Ved negativt resultat av inspeksjonen har kunden alltid rett til å fremlegge en reklamasjon.

14. Overbetaling til banken

Hvis kunden tilbakebetaler månedlige avdrag etter at fornyelsesprosessen har startet, tar selgeren kontakt med kunden, og overbetalte beløp returneres til kundens angitte bankkonto etter fornyelsesprosessen som vederlag for utkjøpsprisen.

15. Territorielt virkeområde

Ved bruk av fornyelse tilbyr Sirqel returalternativ kun i Norge.

16. Hvem kan bruke vår plattform og våre tjenester?

Hvis du er en privatperson, og du må være minst 18 år for å bruke vår plattform og våre tjenester.

17. Eiendomsrett / immaterielle rettigheter

Materialet og innholdet som er tilgjengelig på dette nettstedet og ethvert annet nettsted som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av Fairown og Sirqel («Innhold») er patentbeskyttet informasjon tilhørende Fairown og Sirqel eller part som ga oss innholdet, og Fairown og Sirqel eller parten beholder alle rettigheter, tittel og interesse for slikt innhold. Følgelig kan ikke innholdet kopieres, distribueres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut eller overføres uten skriftlig foregående samtykke fra Fairown eller Sirqel, bortsett fra at du kun kan skrive ut en kopi av innholdet til personlig bruk.

18. Varemerker

Varemerkene og logoene som vises på nettstedet (samlet kalt «merker») tilhører Fairown og Sirqel eller parten som ga oss merkene, og begge partene eller vi beholder alle rettigheter til slike merker. Kunder får ingen avtalemessige rettigheter til merkene eller tilgang til dette nettstedet.

19. Tilbaketrekking fra avtalen

19.1. Ved et nettbasert kjøp har kunden rett til å trekke seg fra pakken fullstendig, eller fra abonnementsprogrammet innen 14 dager fra datoen for inngåelsen av avtale. For å utøve angreretten må kunden sende en tilsvarende melding med kjøps- og produktinformasjon til e-postadressen: support@fairown.com. Kunden får instruksjoner for retur og når retur er gjennomført, mottar kunden et korrigert salgsdokument. Tilbaketrekking fra abonnementsprogrammet er ensbetydende med å trekke seg fullstendig fra avtalen om avdragslån inngått med banken.

19.2. Kunden bærer kostnadene ved retur av produktet ved tilbaketrekking fra kjøpsavtalen.

20. Reklamasjon

Kunden kan sende inn en reklamasjon om abonnementsprogrammet. Den foretrukne formen for innsending av reklamasjoner er per e-post til følgende e-postadresser: support@fairown.com eller hello@sirqel.no. I reklamasjonen skal man oppgi tydelig navn og etternavn, kontaktadresse og epostadresse, samt en kort forklaring av årsaken til reklamasjon og behandlingsforslag. Kunden kan bli bedt om å fylle ut opplysninger som er nødvendige for riktig behandling av reklamasjonen. Fairown eller Sirqel svarer på reklamasjonen snarest mulig, men ikke senere enn innen 14 dager etter mottak eller supplering av opplysninger. For alle forhold og problemer angående selve produktet eller produktgaranti gjelder bestemmelsene i Sirqel vilkår og betingelser.

21. Utenrettslig tvisteløsning

Etter å ha brukt opp alle muligheter i reklamasjonsprosessen har kunden rett til å bruke utenrettslige midler for å håndtere reklamasjoner og forfølge krav. Kunden kan sende inn en klage til: Forbrukertilsynet, tilgjengelig på: https://www.forbrukertilsynet.no/

22. Sluttbestemmelser

Sirqel og Fairown har rett til å endre vilkår og betingelser ensidig. Vi informerer kunden om endringer i vilkår og betingelser ved å sende en e-post til e-postadressen oppgitt av kunden. Endrede vilkår og betingelser trer i kraft fra datoen spesifisert i nye vilkår og betingelser, med mindre kunden sier opp vilkår og betingelser innen 30 dager etter å ha blitt informert om endringene. Kunden kan si opp vilkår og betingelser per e-post til e-postadressen: support@fairown.com. Gjeldende rett er norsk rett. Disse vilkår og betingelser trer i kraft 16.10.2023.

23. Særskilt for barnesykler

For vårt barnesykkelabonnement gjelder andre betingelser knyttet til eierskap. Sirqel er eier til barnesykkelen i hele avtaleperioden, og du som kunde har en bruksrett til sykkelen.

Ved bytte til ny størrelse må leietaker melde fra minst 30 dager før. Vi kan ikke garantere at riktig størrelse er tilgjengelig raskere enn det. Vi prøver å tilby ønsket farge, men kan ikke garantere farge ved bytte av størrelse.

24. Leie og finansiering med Resurs Bank

Har du valgt Leie og finansiering med resurs bank så gjelder våre vanlige villkår. Du leier sykkelen og den må returneres etter endt leie. Sirqel er da forpliktet til å nedbetale evt. restbeløp på lån.

https://sirqel.no/bruksvilkar