sist oppdatert april 22, 2024

Bruksvilkår

Generell informasjon

SIRQEL AS er en nettbasert abonnementstjeneste der du som kunde kan abonnere på sykler.

Tjenesten kan kun brukes i samsvar med disse vilkårene som du aksepterer når du legger inn en bestilling. Det er 18 års aldersgrense for bruk av tjenesten og du må derfor bekrefte at du er over 18 år når du bestiller på vår nettbutikk. Du samtykker i å motta informasjon fra Sirqel AS, inkludert e-post, tekstmeldinger og lignende. Vi anbefaler deg å lese grundig gjennom våre vilkår og betingelser før du handler.

2. Leieperiode og oppsigelse

Vi tilbyr sykkelabonnement.

Produkt(er) leies månedlig og tjenesten løper til du sier opp avtalen. Det er 14 dagers oppsigelsestid, og det betyr at du må si opp seinest 14 dager før neste månedstrekk. Pris for tjenesten er oppgitt pr måned. Du kan velge abonnement uten bindingstid, eller med bindingstid. Bytte av sykkelstørrelse eller til annen modell kan gjennomføres etter bindingstiden har gått ut. Vi tilbyr ekstra bytten for en tilleggsavgift.

Pris på abonnement inkluderer merverdiavgift.

Når du fullfører en bestilling, gir du samtykke om at vi belaster betalingskortet med avtalt leiepris fra og med den datoen produktet leies ut fra. Når du har foretatt en bestilling sender vi deg umiddelbart en bestillingsbekreftelse per e-post. Abonnementet starter fra datoen du mottar sykkelen.

Ved oppsigelse må sykkelen returneres før neste månedstrekk. Ved forsinkelser blir du belastet for ny måned.

3. Partene

Firmanavn: SIRQEL AS

Kontaktadresse: Husebybakken 28b, 0379 Oslo

E-post: kontakt@sirqel.no

Telefonnummer: 99386711

Organisasjonsnummer: 827 027 502

4. Betaling

Når du velger å abonnere på produkt(er) månedlig kan du gjøre det med gyldig betalingskort. Sirqel AS aksepterer følgende kredittkort: VISA, Mastercard og AMEX. Betaling vil da foregå automatisk på månedlig basis, inntil du sier opp avtalen. Kortet trekkes 1 gang i måneden på bestillingsdatoen.

Vi tilbyr også helt nye sykler med finansiering via Resurs Bank. Du finansierer da sykkel, service og forsikring med lån i Resurs Bank. Betaling skjer hver måned. Ved oppsigelses av abonnement og retur av sykkel, vil Sirqel nedbetale restbeløp på lån.

Utelatt betaling vil føre til at vi må iverksette innkrevingstiltak. Du samtykker i å betale for Sirqel sine kostnader i forbindelse med slike tiltak. Dersom produktet ikke blir levert tilbake som avtalt eller mistet, vil ditt betalingskort bli belastet for markedsverdi av produkt minus det du allerede har betalt.

5. Levering

Sykler kan leveres til din dør i Oslo, Lørenskog, deler av Asker, Bærum og deler av Lillestrøm. Vi samarbeider med Hurtiggutta for levering av sykler og vi leverer normalt 5-7 virkedager etter bestilling. Du blir kontaktet av oss i god tid før levering. Du kan også hente sykkelen selv i våre lokaler.

6. Retur

Når du enten ønsker å skifte størrelse eller endre modell så bestiller du bare ny størrelse i vår nettbutikk. Ditt gamle abonnement vil da stoppe automatisk. Ønsker du å si opp abonnementet så gjør du det via link i epost du får fra oss hver måned, eller via din brukerprofil på websiden. Oppsigelse må skje minst 14 dager før neste før neste månedstrekk, dato fremkommer i epost fra oss. Dersom vi ikke mottar produktet i tid, vil du bli belastet for ny måned. Du kan velge å levere sykkelen selv til Sirqel. Eller så kan vi hente sykkelen hos deg for NOK 400,-.

7. Bruksrett

Kunden har bruksrett til Leieobjektene så lenge abonnementet løper. Kunden kan ikke gjøre endringer på Leieobjektene, som for eksempel omlakkere eller påmontere reklame. Rammenummer, logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av elsykkelen, må ikke fjernes.

Kunden kan ikke trimme eller på annen måte modifisere eller endre Leieobjektenes standardkonfigurasjon.

Montering av egnede sidevesker, barnesete, barnevogn eller flaskeholder er tillatt så lenge utstyret passer til elsykkelmodellen og monteringen utføres på en egnet og skånsom måte som i minst mulig grad lager merker eller riper i lakken, eller på annen måte skader elsykkelen.

Forutsetninger for bruksrett er at Kunden er funnet kredittverdig, og at Kunden har et egnet sted å parkere elsykkelen hjemme over natten.

Leieobjektene er Sirqel sin eiendom. Kunden kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte avhende Leieobjektene

8. Bruk av produktet

Kunden har ansvaret for elsykkelen og øvrige leieobjekter under hele leieperioden.

Syklene er kun til privat bruk. Pendling til og fra jobb hører innunder privat bruk. Syklene skal grunnet fare for forhøyet slitasje ikke brukes i bud- eller leveringstjeneste eller til annet arbeid hvor elsykkelen er et sentralt transportmiddel. Dersom kunden bruker sykkelent til kommersielle formål eller i strid med vilkårene ovenfor, vil abonnementet avsluttes og kunden ilegges et gebyr på 7 000 kroner. Sirqel kan gjennomføre kontroll for å sikre at bruken ikke er i strid med vilkårene. Ved usikkerhet og behov for avklaring knyttet til bruken av elsykkelen kan Sirqel kontaktes direkte.

9. Risikoen for varen

Dersom kunde finner feil eller mangler ved syklene, skal Sirqel kontaktes uten unødig opphold.

Kunden skal tilbakelevere syklene i tilsvarende stand som hen mottok dem. Noe bruksslitasje vil godtas, herunder:

  • Normal bruksslitasje på dekk, kjede, drivverk og bremseklosser gitt lengden på bruksperioden.
  • Mindre riper i ramme og/eller på skjermer, styret eller andre deler av sykkelen
  • Ved større skader på syklene er kunden pliktet til å kontakte Sirqel snarest.

Kunden skal selv gjennomfører enkelt vedlikehold av syklene, herunder:

Jevnlig vask av elsykkel etter bruk og ved behov (f.eks. dersom elsykkelen er skitten etter bruk på gjørmete veier, eller ved salt fra vintersykling). Bruk av høytrykkspyler kan skade elsykkelen og skal ikke brukes til å vaske elsykkelen.

Sirqel AS vil ikke kreve erstatning for skadet produkt, med mindre det er rimelig mistanke om uaktsomhet eller misbruk av tjenesten. Hvis du returnerer et produkt med overdreven skade godtar du at Sirqel kan belaste betalingskortet for hele utsalgsprisen for produktet. Mistet produktet og produkt som ikke blir returnert må erstattes for hele utsalgsprisen for produktet.

I tillegg blir du belastet et gebyr på NOK 2000,-

10. Angrerett

Du kan kansellere din bestilling etter angrerettloven, 14 dager fra du har mottatt produktet. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere produktet til oss. Ønsker du å benytte deg av kansellering og få beløpet refundert, må produktet returneres ubrukt.

11. Dine rettigheter ved forsinkelse eller mangel

Sirqel AS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

Ved service på sykkel som skyldes en feil på sykkelen, så vil vi forlenge abonnementet tilsvarende. Ved lenger servicebehov så vil vi tilby lånesykkel. Vi refunderer ikke månedsleie ved mangel på sykkel, men du får en erstatningssykkel.

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjepart som Sirqel har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle leveransen, er Sirqel fritatt for ansvar og leveringsplikt.

12. Konfliktløsning

Leiekontrakten skal i alle henseender reguleres av Norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal løses etter Norske rettergangsregler. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Sirqel. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13. Endringer

Sirqel AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på sirqel.no. Endringer i vilkårene vil bli varslet til alle aktive abonnenter og vil gjøres tilgjengelige på sirqel.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på sirqel.no, godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis Kunden ikke ønsker å godta de nye vilkårene vil abonnementet avsluttes.

 

Spørsmål vedrørende vilkår, ta kontakt med kontakt@sirqel.no