sist oppdatert april 7, 2024

Bruksvilkår Swap

Generell informasjon

SIRQEL AS er en nettbasert abonnementstjeneste der du som kunde kan abonnere på sykler.

Tjenesten kan kun brukes i samsvar med disse vilkårene som du aksepterer når du legger inn en bestilling. Det er 18 års aldersgrense for bruk av tjenesten og du må derfor bekrefte at du er over 18 år når du bestiller på vår nettbutikk. Du samtykker i å motta informasjon fra Sirqel AS, inkludert e-post, tekstmeldinger og lignende. Vi anbefaler deg å lese grundig gjennom våre vilkår og betingelser før du handler.

Betaling

Sirqel AS aksepterer følgende kredittkort: VISA, Mastercard og AMEX.

Levering

Sykler kan leveres til din dør i Oslo, Lørenskog, deler av Asker, Bærum og deler av Lillestrøm. Vi samarbeider med Hurtiggutta for levering av sykler og vi leverer normalt 5-7 virkedager etter bestilling. Du blir kontaktet av oss i god tid før levering. Du kan også hente sykkelen selv i våre lokaler på Montebello.

Swap

Når du benytter deg av Swap må dette skje innen 3 år fra kjøpsdato. Kontakt Sirqel i god tid før Swap.

Sykkelen må ha gått gjennom vårt serviceprogram for at Swapmuligheten skal være gyldig.

Etter godkjent sykkel får du en rabattkode på 50% av kjøpsbeløpet av din gamle sykkel.

Angrerett

Du kan kansellere din bestilling etter angrerettloven, 14 dager fra du har mottatt produktet. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere produktet til oss. Ønsker du å benytte deg av kansellering og få beløpet refundert, må produktet returneres ubrukt.

Dine rettigheter ved forsinkelse eller mangel

Sirqel AS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

Ved service på sykkel som skyldes en feil på sykkelen, så vil vi forlenge abonnementet tilsvarende.

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjepart som Sirqel har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle leveransen, er Sirqel fritatt for ansvar og leveringsplikt.

Konfliktløsning

Leiekontrakten skal i alle henseender reguleres av Norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal løses etter Norske rettergangsregler. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Sirqel. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Endringer

Sirqel AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på sirqel.no. Endringer i vilkårene vil bli varslet til alle aktive abonnenter og vil gjøres tilgjengelige på sirqel.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på sirqel.no, godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis Kunden ikke ønsker å godta de nye vilkårene vil abonnementet avsluttes.

 

Spørsmål vedrørende vilkår, ta kontakt med kontakt@sirqel.no