Sist oppdater

Bruksvilkår

1. Generell informasjon

SIRQEL AS er en nettbasert abonnementstjeneste der du som kunde kan leie sykler.

Tjenesten kan kun brukes i samsvar med disse vilkårene som du aksepterer når du legger inn en bestilling. Det er 18 års aldersgrense for bruk av tjenesten og du må derfor bekrefte at du er over 18 år når du bestiller på vår nettbutikk. Du samtykker i å motta informasjon fra Sirqel AS, inkludert e-post, tekstmeldinger og lignende. Vi anbefaler deg å lese grundig gjennom våre vilkår og betingelser før du handler

2. Leieperiode og oppsigelse

Vi tilbyr både sykkelabonnement.

Abonnement: Produkt(er) leies månedlig og tjenesten løper til du sier opp avtalen. Pris for tjenesten er oppgitt pr måned. Du kan velge abonnement uten bindingstid, eller med med bindingstid.

Pris på  abonnement inkluderer merverdiavgift.

Når du fullfører en bestilling, gir du samtykke om at vi belaster betalingskortet med avtalt leiepris fra og med den datoen produktet leies ut fra. Når du har foretatt en bestilling sender vi deg umiddelbart en bestillingsbekreftelse per e-post.

3. Partene

Firmanavn: SIRQEL AS

Kontaktadresse: Lesterudkroken 21

E-post: kontakt@sirqel.no

Telefonnummer: 99386711

Organisasjonsnummer: 827 027 502

4. Betaling

Når du velger å leie produkt(er) månedlig kan du gjøre det med gyldig betalingskort. Sirqel AS utleietjeneste aksepterer følgende kredittkort: VISA, Mastercard og AMEX. Betaling vil da foregår automatisk på månedlig basis, inntil du sier opp avtalen. Kortet trekkes 1 gang i måneden på bestillingsdatoen.

Utelatt betaling vil føre til at vi må iverksette innkrevingstiltak. Du samtykker i å betale for Sirqel sine kostnader i forbindelse med slike tiltak. Dersom produktet ikke blir levert tilbake som avtalt eller mistet, vil ditt betalingskort bli belastet for markedsverdi av produkt minus det du allerede har betalt.

5. Levering

Sykler kan leveres til din dør i Oslo, Lørenskog, Asker*, Bærum og deler av Lillestrøm. Vi samarbeider med Wanda for levering av sykler og vi leverer normalt 48 timer etter bestilling. Du blir kontaktet av Wanda i god tid før levering.

6. Retur

Når du enten ønsker å skifte størrelse så bestiller du bare ny størrelse i vår nettbutikk. Ditt gamle abonnement vil da stoppe automatisk. Ønsker du å si opp abonnementet så gjør du det via link i epost du får fra oss hver måned. Vi vil da hente sykkelen første hverdag etter sluttdato mellom 16-22. Du blir kontaktet av Wanda i god tid før henting.

7. Frakt

Det er alltid gratis frakt på både utsendelse og retur av produktet(er).

8. Risikoen for varen

Du bruker produktet som ditt eget. Om det skulle skje et uhell og produktet blir ødelagt eller får en flekk vil vi stå for reparasjon. Sirqel AS vil ikke kreve erstatning for skadet tøy, med mindre det er rimelig mistanke om uaktsomhet eller misbruk av tjenesten. Hvis du returnerer et produkt med overdreven skade godtar du at Sirqel kan belaste betalingskortet for hele utsalgsprisen for produktet. Mistet plagg og plagg som ikke blir returnert må erstattes for hele utsalgsprisen for produktet.

9. Angrerett

Du kan kansellere din bestilling etter angrerettloven, 14 dager fra du har mottatt produktet. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere produktet til oss. Ønsker du å benytte deg av kansellering og få beløpet refundert, må produktet returneres ubrukt.

10. Dine rettigheter ved forsinkelse eller mangel

Sirqel AS kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne ventes å ta i betraktning på avtaletiden, unngått eller overvunnet følgene av.

Beror forsinkelsen eller mangelen på en tredjepart som Sirqel har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle leveransen, er Sirqel fritatt for ansvar og leveringsplikt.

11. Konfliktløsning

Leiekontrakten skal i alle henseender reguleres av Norsk lovgivning, og rettstvister vedrørende kontrakten skal løses etter Norske rettergangsregler. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med Sirqel. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Spørsmål vedrørende vilkår, ta kontakt med kontakt@sirqel.no