Vi tilbyr bedrifsavtaler

Ved å gi ansatte tilgang til eslykkel kan bilreiser reduseres med 20%!

Hvorfor

Reduser bedriftens CO2-avtrykk

Ved å gi ansatte tilgang til elsykkel kan bilreiser reduseres med 20%. I tillegg vil økt sykling gi bedre helse og mindre sykefravær. Mange bedrifter ser også at antall parkeringsplasser kan reduseres og på denne måten frigjøre areal.

AVINOR

Gjør som andre bedrifter

Avinor ønsker å tilrettelegge for at våre ansatte skal kunne velge å sykle, både til og fra jobb og i løpet av arbeidsdagen, for eksempel i forbindelse med møter. Vi valgte å abonnere på el-sykler via Sirqel, ettersom vi da fikk en fleksibel løsning som kan skaleres opp og ned, og det gir oss muligheten til å teste ut om dette er et tilbud våre ansatte vil ha og ønsker å benytte seg av.

– Iselin Huster Eng, Seksjonsleder Masterplan, flyplassutforming og kapasitet

Kontakt oss